بامادرتماس باشید

Follow US:

ارائه بالاترین کیفیت درخدمت رسانی

بهمراه سالهاتجربه

موبایل مهریار

برای ساخت یک برند ماندگار

ارائه باکیفیت ترین خدمات

تعمیرات انواع موبایل

ونصب وانواع اپلیکیشن

Follow US:

پاسخگوی تمامی سوالات شما

تماس آنلاین ما

بطورتمام وقت درکل هفته

Follow US:

موبایل مهریار

تعمیرات فوق تخصصی انواع موبایل بابهترین قیمت وبالاترین کیفیت وخریدوفروش انواع گوشی نووکارکرده .

بابیش از11سال تجربه

درباره ما

تمامی سعی مابراین استکه انجام خدمات برای شمابابهترین کیفیت ومناسب ترین قیمت درکوتاهترین زمان ممکن انجام بگیرد.

IMG_۲۰۲۲۱۱۱۲_۱۷۰۹۰۲
demo-attachment-41-Ellipse-1-copy-3
خدمات ما

سرفصل خدماتی که درمهریارموبایل عرضه میشوند

demo-attachment-1116-032-responsive-1

تعمیرات انواع موبایل

تعمیرات موبایل شمارابمابسپارید .بهترین کیفیت درتعمیرانواع موبایل درمهریارموبایل

demo-attachment-1117-001-tablet

نصب انواع نرم افزار

انواع نرم افزارموبایل نصب وراه اندازی میگردد.بروزرسانی موبایل خودرابمابسپارید

demo-attachment-49-012-vector

انواع لوازم جانبی موبایل

انواع لوازم جانبی موبایل باکیفیت وقیمت های استثنایی وبهترین مارک های دنیا راتقدیم شمامیکنیم

demo-attachment-51-009-camera

خریدوفروش موبایل

باکیفیت ترین برند های موبایل ازقبیل اپل،سامسونگ ،شیائومی وغیره باخدمات پس ازفروش عالی خریدوفروش میگردد

qaz3
demo-attachment-41-Ellipse-1-copy-3

هدف مارضایت شماست

مشتریان ازطبقات گوناگون اجتماع باسلیقه ها وطرزتفکرهای مختلف نزدمامیآیندواینکه ماچگونه ازچه طریقی رضایت آنهاراجلب کنیم هنری است که فقط نزدماست.برای شمابازدید کننده گرامی پیشنهادمااینستکه سری به دفترمابزنیدتاازنزدیک نحوه خدمات  رسانی مارامشاهده بفرمایید

راههای تماس باما بطورشبانه روزآماده است برای دریافت نظرات وپیشنهادات شما.

خدماتی که ما درمهریارموبایل عرضه میکنیم درنوع خودبینظیرست

مشتری مداری قانون ماست ودراین مسیرنهایت سعی خودرامیکنیم

qaz3
qaz1
qaz2
demo-attachment-68-works
demo-attachment-68-works
فروش موبایل

مهریارموبایل برای جلب رضایت مشتریان بهترین برندهای حال حاضرروزدنیارابعنوان بیس کاردرنظرگرفته وازکاربابرندهای کمترشناخته شده اجتناب میکند.اینکارباعث جلب اعتمادمشتریان شده وبدنبال آن افزایش فروش موبایل ولوازم جانبی رابهمراه دارد

demo-attachment-68-works
فروش موبایل

مهریارموبایل برای جلب رضایت مشتریان بهترین برندهای حال حاضرروزدنیارابعنوان بیس کاردرنظرگرفته وازکاربابرندهای کمترشناخته شده اجتناب میکند.اینکارباعث جلب اعتمادمشتریان شده وبدنبال آن افزایش فروش موبایل ولوازم جانبی رابهمراه دارد

مطالب خواندنی

بکمک مطالب مفیددرباره جهان دیجیتال وموبایل های هوشمند واخبارجدیدی که هرروزدررسانه های معتبر دراین زمینه انتشارمی یابد دانش عمومی روزبروزدرحال گسترش است.

نظرمشتریان ما
Mark Johnson
Web Developer
demo-attachment-152-Ellipse-1-copy-6

جمشید س

دفترخدماتی

من برای اولی بار به فروشگاه موبایل مهریاربرای تعمیرموبایل اپل مراجعه کردم ودرکل خیلی راضی هستم هم برای تعمیرموبایلم وهم برخوردمناسب آقای فرزام مهریار .